2 Yritykset

Muut Palvelut

...

  Muut Palvelut

  Olemme tehneet listan yrityksistä, jotka tarjoavat palveluita eri aloilla.

  Palvelu on kauppa, jossa ei-fyysinen tavara siirtyy myyjältä ostajalle. Kun puhumme palvelusta, ihmiset viittaavat usein prosesseihin eivätkä fyysisiin tuotteisiin.

  Palvelu on aineeton osa taloutta. Se on olemassa vain, kun palveluntarjoaja toimittaa sen ja asiakas kuluttaa sitä. Siirtoa omistajuudessa ei tapahdu, kun yritys tarjoaa palvelua asiakkaille. Se ei myöskään voi kuljettaa tai varastoida palvelua. Esimerkiksi näytelmän katsominen on palvelua. Et voi kuljettaa tai säilyttää tämän tyyppistä palvelua myöhemmin.

  Jotkut yritykset epäonnistuvat ja tuhlaavat arvokasta aikaansa sellaisten palvelujen luomiseen, joita he uskovat asiakkaiden haluavan. Kriittinen osa on asiakkaan tarpeiden tunteminen ja sen sovittaminen yhteen organisaation vision ja mission kanssa.

  Mistä tiedät, mitä asiakkaan odotukset ovat? Heidän palautteensa vastaanottaminen on ensimmäinen askel ymmärtääksesi ja päättäessäsi, mitä he haluavat. Tällaisten palautelomakkeiden ja kyselylomakkeiden kehittäminen on uskomattoman tärkeää ja siinä tulisi keskittyä kysymyksiin, joihin asiakkaiden on vastattava.

  Etsitpä sitten apua yritykseesi, kotitalouteen tai johonkin muuhun, monet yritykset voivat auttaa sinua juuri siinä, mitä tarvitset. Valitse kaikista yrityksistä oikea - lue arvosteluja ja osallistu aikaisempien asiakkaiden todellisiin kokemuksiin ja arvosteluihin.

   


  Muut Palvelut

  Palvelussa on seuraavat viisi olennaista ominaisuutta.

  Aineettomuus: ihmiset eivät voi koskea tai käsitellä niitä. Palvelua ei voida myöskään kuljettaa, valmistaa.

  Ei varastoa: palvelua ei voi tallentaa myöhempää käyttöä varten. Kun palveluntarjoaja tarjoaa palvelun, se katoaa peruuttamattomasti.

  Erottamattomuus: palvelun tuotannon ja kulutuksen välillä ei ole etäisyyttä. Palveluntarjoaja tarjoaa palvelun käytön yhteydessä.

  Epäjohdonmukaisuus: jokainen tietyn palvelun toimitus ei ole sama kuin mennyt tai tuleva. Jokainen on ainutlaatuinen, vaikka sama asiakas vaatisi samaa palvelua.

  Asiakkaan osallistuminen: Joihinkin palvelutyyppeihin tulee osallistua sekä kuluttajan että palveluntarjoajan kanssa, esimerkiksi asiakkaan ja kampaajan on oltava läsnä leikkauksen aikana.

  Perusteellisen eron lisäksi meillä on muita tekijöitä, jotka voivat auttaa erottamaan tavarat ja palvelut.

  Ei omistusoikeuden siirtoa. Kun joku ostaa palvelun, se ei tarkoita, että omaisuus luovutetaan loppuasiakkaalle. Jos esimerkiksi ostat lentolipun, saat matkapalvelun ja se päättyy saapuessasi lopulliseen määränpäähäsi. Lentokone ei ole sinun.

  Se ei ole sama kuin tavaroiden omistaminen. Kun ostat auton, auto on sinun. Voit käyttää sitä milloin haluat.

  Asiakkaiden osallistuminen. Se vaatii enemmän asiakkaan osallistumista palveluun kuin tuotteeseen. Jos asiakas ei ole mukana, palvelua ei voida tarjota. Jos esimerkiksi pesulassa olevien asiakkaiden on valittava kone tai pizza-automaatti, asiakkaiden on päätettävä, mitä ainesosia he haluavat laittaa.

  Palvelujen laadun arviointi on vaikeampaa. Koska laatu vaihtelee ajoittain, erilaisten palvelujen arviointi vaikeutuu. Tuotteelle massatuotanto on tavanomaista. Tämä tarkoittaa, että tuote on tasalaatuinen. Meillä on standardit arviointikriteerit tuotteiden laadun saavuttamiseksi. Palvelut perustuvat pääosin käsityöhön, joten laatu voi vaihdella joka kerta.

  Se riippuu myös yksittäisen asiakkaan tunteesta. Olet esimerkiksi tyytyväinen kampaajan hiustenleikkaukseen, mutta se ei tarkoita, että se olisi jonkun toisen silmissä yhtä hyvää palvelua.

  Palvelun toteutuminen edellyttää asiakkaiden läsnäoloa jakelupisteessä kokeakseen palvelun. Tämän tyyppisen palvelun voimme myös erottaa kahteen tyyppiin, kuten esimerkiksi terveydenhuoltoon, ravintoloihin ja salongiin, palvelut, joita tarjoavat ihmiset. Lisäksi ihmiset tarjoavat tietyntyyppisiä palveluita tavaroille, kuten kuljetukselle.

  Omistuksen hallinta

  Asiakkaan läsnäoloa ei vaadita, mutta hänen fyysinen omaisuutensa tai omaisuutensa on talletettava palvelua varten. Esimerkiksi jos asiakkaalla on matkapuhelin, joka kaipaa korjausta. He menevät kauppaan ja jättävät sen sinne ja tulevat takaisin ottamaan sen muutaman päivän kuluttua. Heidän ei tarvitse olla paikalla korjauksen aikana.

  Tietojenkäsittely

  Tämän tyyppinen palvelu tarkoittaa, että palvelun käsittely tapahtuu siellä, missä tietoja käsitellään eikä siihen liity muuta käsittelyä.

  Mikäli asiakas haluaa tallettaa käteistä jonkun toisen tilille annettujen ohjeiden mukaisesti, prosessiin sisältyy tarvittava tietojenkäsittely rahansiirron asianmukaisuuden varmistamiseksi. Vain tiedot vaaditaan.

  Esimerkkejä tietojenkäsittelypalveluista ovat vakuutukset, pankki- ja konsultointipalvelut, ohjelmointi, verkkokehitys. Internetin myötä tiedonkäsittelystä on tulossa isoa bisnestä.

  Palvelu on suunnattu ihmisten mieliin

  Tällainen palvelu vaikuttaa suoraan Ihmisten luovuuteen ja vaikuttamalla myytävät palvelut luokitellaan ihmisten mielessä. Se voi olla koulutusta, teattereita ja tietopalveluja.

  Asiakkaiden aineettomiin tuotteisiin suunnattu palvelu

  Asiakkaiden aineettomiin hyödykkeisiin vaikuttavia palveluita ovat vakuutus, oikeusapu ja pankkitoiminta.

  Palveluun sisältyvät materiaalihyödykkeet

  Tarjous koostuu fyysisestä tuotteesta, johon liittyy yksi tai useampi palvelu. Esimerkiksi myymälä tarjoaa auton myynnin lisäksi autojensa ohella myös korjaus-, huolto-, takuu- ja muita palveluita.

  Puhdas palvelu

  Tämän tyyppisessä palvelussa työnantajat tai työntekijät tarjoavat palvelua suorassa yhteydenpidossa asiakkaisiin, kuten terveyslaitoksissa tai laitoksissa, ja tarjoavat henkilökohtaista palvelua tai pankkipalvelua.

  Palveluvision laatiminen. Ensimmäinen askel on luoda mielikuva palvelusta, jonka yrityksesi haluaa saavuttaa. Organisaatioon liittyvien työntekijöiden tulee ymmärtää ja ymmärtää organisaation tavoitteet ja tavoitteet. Tuntemalla palveluvision, he voivat kirjoittaa vastuunsa auttaakseen yritystä tämän vision saavuttamisessa.

  Työntekijät ovat organisaation kasvot. Asiakkaiden kanssa kommunikoidessaan heidän tulee näyttää yrityksen palveluvision ydin ja varmistaa, että kasvot ovat asianmukaisesti edustettuina.

  Se edellyttää oikean valinnan tekemistä rekrytointiprosessissa. Työntekijöillä tulee olla asianmukainen osaaminen, joka täyttää organisaation tavoitteet ja auttaa muodostamaan vahvan verkoston palvellakseen asiakkaita.

  Oikea asenne ja persoonallisuus on asia, jota yritykset eivät pysty kehittämään työntekijöissä, minkä vuoksi heidän kannattaa ottaa nämä asiat huomioon rekrytointiprosessissa. Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa ja palvelujen tarjoaminen on taidetta enemmän kuin tiedettä, eivätkä kaikki pysty siihen.