13 yritystä

Muut palvelut

...

  Muut palvelut

  Tämä kategoria koostuu yrityksistä, jotka tarjoavat palveluita eri aloilla. Palvelu on yksinkertaisesti liiketoimi, jossa myyjä toimittaa ei-fyysiset tavarat ostajalle. Kun puhumme palvelusta yleensä, kyse on yleensä prosesseista, ei fyysisistä tuotteista. Palvelu on aina ollut aineeton osa taloutta. Se on periaatteessa olemassa vain, kun toimittaja toimittaa sen ja asiakas kuluttaa sen. Se ei myöskään voi kuljettaa tai varastoida palvelua missään.

   

  Palvelulla on tyypillisesti viisi olennaista ominaisuutta: Se ei ole fyysinen tuote, jota asiakkaat voivat koskea tai käsitellä. Palvelua ei voida kuljettaa eikä tuottaa. Palvelua ei ole mahdollista tallentaa myöhempää käyttöä varten ja kun palveluntarjoaja tarjoaa palvelun, se katoaa peruuttamattomasti. Palveluiden tuotannon ja kulutuksen välillä ei myöskään ole etäisyyttä. Toimittaja tarjoaa palvelun sovittuna aikana. Jokainen yksittäinen palvelun toteutus on ainutlaatuinen, vaikka useat asiakkaat tarvitsevat samaa palvelua. On myös niin, että tietyntyyppisiin palveluihin on osallistuttava sekä kuluttajan että palveluntarjoajan, esimerkiksi asiakkaan ja kampaajan on oltava läsnä hiusten leikkauksessa.

   

  Palvelu vaatii asiakkaan osallistumista osaksi palvelua, koska jos asiakas ei ole mukana, palvelua ei voida tarjota. Palveluiden laadun arvioiminen voi olla vaikeampaa, koska laatu vaihtelee ajoittain riippuen siitä, kuka palvelun tarjoaa ja missä tilanteessa. Jos ajatellaan tietyn tuotteen laatua verrattuna palveluihin, ero on suuri, koska samat tuotteet valmistetaan samalla tavalla ja niiden laatu on yleensä sama. Samat palvelut eivät tarkoita samaa laatua. Palvelut vaativat usein paljon käsityötä, joten laatu voi vaihdella joka kerta. Se riippuu myös jokaisen yksittäisen asiakkaan tunteesta ja odotuksista. Esimerkiksi olet tyytyväinen kampaajan hiustenleikkaukseen, mutta tämä ei tarkoita, että saat saman tuloksen toisella kampaajalla samalla leikkauksella.


  Muut palvelut

  Palvelu edellyttää, että asiakkaat ovat toimituspaikalla kokeakseen palvelun. Tämän tyyppisessä palvelussa voimme myös jakaa kahteen tyyppiin, samalla tavalla kuin ihmisten ihmisille tarjoama palvelu, kuten terveydenhuolto, ravintolat ja salongit. Lisäksi ihmiset tarjoavat tietyntyyppisiä palveluita tavaroille tai tavaroille, kuten kuljetuksia. Palvelun kokeminen riippuu myös yksittäisen asiakkaan tunteesta ja kokemuksista. Olet esimerkiksi tyytyväinen kampaajan hiustenleikkaukseen, mutta se ei tarkoita, että se olisi jonkun toisen silmissä yhtä hyvää palvelua.

   

  Asiakkaan läsnäoloa ei vaadita, mutta hänen fyysinen omaisuutensa on talletettava palvelua varten. Esimerkiksi jos asiakkaalla on matkapuhelin, joka kaipaa korjausta. On mentävä kauppaan ja jätettävä puhelin sinne. Kun tullaan takaisin hakemaan sitä muutaman päivän kuluttua, on luotettava siihen että palveluntarjoaja on pitänyt siitä hyvää huolta. Asiakkaan ei siis tarvitse olla paikalla korjauksen aikana. Tällainen palvelu tarkoittaa sitä, että palvelukäsittely tapahtuu siellä, missä tietoja käsitellään, eikä siihen liity muuta käsittelyä.

  Tietojenkäsittely palveluntarjonnassa

  Tämän tyyppinen palvelu tarkoittaa, että palvelun käsittely tapahtuu siellä, missä tietoja käsitellään eikä siihen liity muuta käsittelyä. Mikäli asiakas haluaa tallettaa käteistä jonkun toisen tilille annettujen ohjeiden mukaisesti, prosessiin sisältyy tarvittava tietojenkäsittely rahansiirron asianmukaisuuden varmistamiseksi. Vain tiedot vaaditaan. Esimerkkejä tietojenkäsittelypalveluista ovat vakuutukset, pankki- ja konsultointipalvelut, ohjelmointi, verkkokehitys. Internetin myötä tiedonkäsittelystä on tullut iso bisnes.

  Henkilökohtainen ja inhimillinen palvelu

  Tämän tyyppisessä palvelussa työnantajat tai työntekijät tarjoavat palveluita suoraa yhteydenpitoa varten asiakkaiden kanssa, kuten terveydenhuollon laitoksissa tai laitoksissa, ja tarjoavat henkilökohtaista palvelua tai pankkipalveluita.

   

  Palveluauditoinnin ensimmäinen askel on luoda kuva palvelusta, jonka yrityksesi haluaa saavuttaa. Organisaatioon liittyvien työntekijöiden tulee ymmärtää ja ymmärtää organisaation tavoitteet ja tavoitteet. Tuntemalla palveluvision, he osaavat kirjoittaa vastuunsa auttaakseen yritystä tämän vision saavuttamisessa. Työntekijät ovat organisaation kasvot. Asiakkaiden kanssa kommunikoidessaan tulee näyttää yrityksen palveluvision ydin ja varmistaa, että kasvot ovat asianmukaisesti edustettuina.

  Palvelun tarjoaminen

  Jotta voit tarjota palveluita, se edellyttää, että olet esimerkiksi oikea valinta rekrytointiprosessissa tai oman alasi ammattilainen. Työntekijöillä tulee olla asianmukaiset taidot, jotka täyttävät organisaation tavoitteet ja auttavat muodostamaan vahvan verkoston palvellakseen asiakkaita. Oikea asenne ja persoonallisuus on asia, jota yritykset eivät pysty kehittämään työntekijöissä, joten heidän tulee ottaa nämä asiat huomioon rekrytointiprosessissa. Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa ja palveluiden tarjoaminen on taidetta enemmän kuin tiedettä, eivätkä kaikki pysty siihen.

  Jotkut yritykset epäonnistuvat ja tuhlaavat arvokasta aikaansa palvelujen luomiseen, joiden uskovat asiakkaiden haluavan. Kriittinen osa on asiakkaan tarpeiden tunteminenja sen sovittaminen organisaation vision ja mission kanssa. Mistä tiedät asiakkaan odotukset? Heidän palautteensa ottaminen on ensimmäinen askel heidän haluamansa ymmärtämisessä ja määrittämisessä. Tällaisten palautelomakkeiden ja kyselylomakkeiden kehittäminen on uskomattoman tärkeää, ja siinä tulisi keskittyä kysymyksiin, joihin asiakkaiden on vastattava.

  Riippumatta siitä, etsitkö apua yritykseesi, kotitalouteen tai johonkin muuhun, on olemassa suuri joukko yrityksiä, jotka voivat auttaa sinua juuri siinä, mitä tarvitset. Valitse oikea kaikista yrityksistä - lue arvosteluja ja osallistu aikaisempien asiakkaiden todellisiin kokemuksiin ja arvosteluihin.