12 Yritykset

Vitamiinit & Lisäravinteet

...

  Vitamiinit & Lisäravinteet

  Joillakin ihmisillä on jo hyvin monipuolinen ruokavalio, josta saa riittävästi vitamiineja, kivennäisaineita ja ravintoaineita, mutta monilla ei ole niin. Tunnetko itsesi usein sairaaksi, huonovointiseksi tai sinulla on vähän energiaa, joka johtuu vitamiinien puutteesta? Sitten saatat tarvita vitamiinilisiä varmistaaksesi, että kehosi saa kaiken tarvitsemansa.

  Joidenkin tutkimusten mukaan mitä korkeampi henkilön sosioekonominen asema (SES) on, sitä todennäköisemmin hän on hyvässä terveydentilassa, hänellä on hyvä koulutus, hyväpalkkainen työ ja varaa parempaan terveydenhuoltoon sairauden tai loukkaantumisen aikana.

  Tutkimuksista on myös selvitetty, että ihmiset, joilla on alhainen sosioekonominen asema, kokevat todennäköisemmin stressiä erilaisista asioista, kuten taloudellisista vaikeuksista, parisuhteen katkeamisesta ja työttömyydestä.

  Sosiaaliset tekijät, kuten syrjäytyminen ja syrjintä, voivat vaikuttaa myös alhaisemman statuksen omaavien ihmisten sairastumisriskiin.

  Matala SES voi myös jossain maissa tarkoittaa huonoa mahdollisuutta saada terveydenhuoltoa. Frontiers in Pharmacology -lehdessä vuonna 2018 julkaistu tutkimus osoitti, että kehittyneissä maissa, joissa on yleinen terveydenhuolto, on näiden maiden ihmisillä pidempi elinajanodote kuin niiden maiden ihmisillä, joilla ei ole yleistä terveydenhuoltoa.

  Kulttuuriongelmat voivat myös vaikuttaa terveyteen. Yhteiskunnallisilla asioilla ja tavoilla sekä perheen reaktiolla voi olla hyvä tai huono vaikutus terveyteen.

  Seven Countries Studyn tutkijat tutkivat ihmisiä valituissa Euroopan maissa ja havaitsivat, että terveellisesti syöneiden ihmisten kuolleisuusprosentti oli pienempi ja he elivät 20 vuotta kauemmin.

  Tutkimus osoitti, että ihmiset, jotka söivät terveellisesti, söivät todennäköisemmin paljon hedelmiä, vihanneksia ja oliiveja kuin esimerkiksi säännöllisesti pikaruokaa.

  Tutkimuksessa todettiin myös, että Välimeren ruokavaliota noudattavien ihmisten kuolleisuus 10 vuoden aikana oli kaikista pienin. International Journal of Environmental Research and Public Health -lehden mukaan tämä ruokavalio voi auttaa suojaamaan ihmisen sydäntä ja vähentämään useiden sairauksien, kuten 2 tyypin diabeteksen, syövän ja aivo- sekä hermosairauksien riskiä.

  Se, miten ihminen käsittelee stressiä, vaikuttaa myös hänen terveyteensä. Kansallisen mielenterveysinstituutin mukaan ihmiset, jotka polttavat tupakkaa, juovat alkoholia tai käyttävät laittomia huumeita selviytyäkseen stressaavista tilanteista, saavat todennäköisemmin terveysongelmia kuin ne, jotka käsittelevät stressiä terveellisen ruokavalion, rentoutumistekniikoiden ja liikunnan avulla.


  Vitamiinit & Lisäravinteet

  Tältä sivulta näet, mitkä yritykset myyvät vitamiinilisiä edistämään terveyttä. Voit myös tarkastella muiden asiakkaiden arvioita, jotka ovat olleet hankkineet niitä kyseisestä yrityksestä. Lukemalla muiden asiakkaiden arvosteluja, kokemuksia ja valituksia on helppo selvittää, kannattaako sinun tehdä ostoksia tietystä yrityksestä vai ei. Jos arviot ovat ensisijaisesti myönteisiä, tiedät, että tämä on hyvä yritys. Jos yritys on saanut paljon negatiivisia arvosteluja ja valituksia, tiedät, että on luultavasti parempi välttää tätä toimijaa. Käytä arvosteluja, kokemuksia ja valituksia löytääksesi parhaan vitamiinitoimittajan tai jätä oma arviosi.

  Maailman terveysjärjestö (WHO) määrittelee terveyden "täydellisen fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilaksi eikä pelkästään sairauden tai heikkouden luomaksi tilaksi". Mutta kuinka tarkka tämä määritelmä on? Mieti ihmisiä, jolla on sairaus ja joutuu sen takia käyttämään lääkkeitä tai fysioterapiaa kivun lievittämiseen. Tällaiset ihmiset eivät selvästikään ole täydessä fyysisen hyvinvoinnin tilassa. Mutta tekeekö se heidän  elintavoistaan epäterveellisiä?

  Terveys: kaikki vai ei mnitää?

  Heikkous ja sairaus voivat esiintyä yhdessä hyvän terveyden kanssa. Tämä tarkoittaa, ettei ole olemassa täydellistä "tervettä" tai "epäterveellistä" tilaa. Me kaikki koemme elämässämme hyvän ja huonon terveyden jaksoja. Ja voimme jopa kokea nämä kaksi tilaa samanaikaisesti.

  Huber ja kollegat ehdottavat, että WHO:n määritelmän ongelma on "täydellisen" hyvinvoinnin ehdottomuus. Heidän mielestään tämä edistää vahingossa väestön "ylimedicalisoitumista", joka taas tarjoaa teollisuudelle, lääketieteellisille teknologioille ja ammattilaisille terveydentilamme uudelleenmäärittelyyn. Itse asiassa se voi tarkoittaa, että kukaan ei ole aina "terve" ja jokainen tarvitsee tietyn tason hoitoa tiettyyn sairauteen. Se ei anna yksilön määritellä omaa terveyttään ja omia terveystavoitteitaan.

  Joustavuus ja hallinta

  Kun WHO määritteli terveyden vuonna 1948, se oli vallankumouksellinen näkemys, että terveys tarkoittaa enemmän kuin tila ilman sairautta. Kuitenkin Huber ja kollegat e

  hdottaa, että tämä määritelmä ei enää sovellu tähän tarkoitukseen. He ehdottavat terveys sanan painon siirtämistä kohti kykyä sopeutua ja selviytyä sosiaalisista, fyysisistä ja emotionaalisista haasteista.

  Tämä tarkoittaa käsitettä, joka on määritelty "väestön kyvyksi pysyä, mukautua ja luoda uusia ajattelu- ja toimintatapoja muutoksen, turvattomuuden tai vastoinkäymisten yhteydessä".

  Sinun elämäsi, terveytesi

  Lääketieteen kehittymisen ja sairauksien paremman hoidon ansiosta terveyden käsite kattaa nyt enemmän kuin perinteiset kapseloidut määritelmät. On olemassa terveyden taso, jonka jokainen meistä voi saavuttaa. Jokainen ihminen on alttiina hyödyllisille ja epäsuotuisille olosuhteille koko elämänsä ajan. Viime kädessä terveydentilamme määrittelee se, miten käsittelemme näitä olosuhteita ja sopeudumme niihin.