7 Yritykset

Liikunta

...

  Liikunta

  Jos todella haluat laihtua, sinun tulee sekä parantaa ruokailutottumuksiasi että muistaa myös harjoitella säännöllisesti. Vierailemalla urheilukeskuksessa tai kuntosalilla voit tehostaa laihtumista ja edetä kohti terveellisempää elämää, jossa liikunta kuuluu arkeen. Urheilu- ja kuntokeskusten suosion myötä myös niiden määrä on lisääntynyt ja niitä on helppo löytää lähes joka paikasta. Vaihtoehtojen määrä vaikeuttaa päätöstäsi, mikä yritys kannattaisi valita tai olla valitsematta. Onko sinun vaikea valita kaikkien alueesi urheilukeskusten välillä?

  Terveys voidaan nähdä sairauden tai lääketieteellisesti mitattujen riskitekijöiden olemassaolona tai puuttumisena yksilössä. Mutta yleisemmin terveys on "täydellisen fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila eikä vain sairauden tai heikkouden luoma tila" (WHO 1946). Terveys heijastaa vuorovaikutusta ihmisen genetiikan, elintapojen ja ympäristön välillä. Yleisesti ottaen henkilön terveys riippuu kahdesta asiasta: determinanteista (terveyteen vaikuttavat tekijät) ja interventioista (terveyttä parantavat toimenpiteet ja näihin toimenpiteisiin tarvittavat resurssit).

  Terveys on yksilön hyvinvoinnin perusta. Se heijastaa henkilön suhteellista kykyä osallistua tehokkaasti yhteiskunnan toimintaan – paremmat terveystulokset tukevat parempia taloudellisia (WHO 2019a), koulutuksellisia (Suhrcke & Nieves 2011) ja sosiaalisia (Burton 2010) tuloksia ja olosuhteita (katso Terveyden sosiaaliset tekijät ja
  terveys- ja hyvinvointi linkit).

  Suomessa on myös hyvin toimiva terveydenhuoltojärjestelmä ja suomalaiset ovat suhteellisen terveitä kansainvälisellä mittaristolla. Monet maat vertailevat toisiaan terveystietojen ja mittaristojen avulla. Näistä mittareista muodostetaan yleisiä terveysindikaattoreita, joita kaikki valtiot voivat hyödyntää määrittäessään omien kansalaistensa tilaa. Terveysindikaattorit vertailevat myös eri väestöryhmien, eri maantieteellisten alueiden tietoja myös kansainvälisesti. Vertailut sisältävät monesti terveydentilan, terveyteen vaikuttavien tekijöiden ja terveysjärjestelmän osa-alueet.


  Liikunta

  "Terveyttä määräävät tekijät" ovat riski- ja suojatekijöitä, jotka vaikuttavat yksilön terveyteen. Näitä tekijöitä ovat yhteiskunnan yleiset piirteet ja ympäristötekijät sekä suorat terveysvaikutukset, kuten verenpaine ja ruumiinpaino.

  Terveystulokset vaikuttavat terveyden sosiaalisiin tekijöihin. Tulokset sisältää paitsi sosiaaliset myös taloudelliset, poliittiset, kulttuuriset ja ympäristölliset tekijät. Nämä ovat pohjimmiltaan olosuhteita, joissa ihmiset syntyvät, kasvavat, elävät, työskentelevät ja ikääntyvät (WHO 2019b).

  Kaikki nämä sosiaaliset tekijät ovat vuorovaikutuksessa yksilöiden fyysisen ja psykologisen olemuksen kanssa. Lisäksi kaikki erilaiset tekijät voivat olla vuorovaikutuksessa ja liittyvät läheisesti toisiinsa. 

  Terveysjärjestelmän toiminta

  Terveydenhuoltojärjestelmä tukee kansan terveyttä hoitamalla sairauksia, ehkäisemällä sairauksia ja ylläpitämällä ihmisten terveyttä. Terveysjärjestelmän yleiskatsaus kuvaa terveydenhuoltojärjestelmän toimintaa. Hyvin toimiva terveydenhuoltojärjestelmä varmistaa, että ihmiset pysyvät mahdollisimman terveinä mahdollisimman pitkään. Suomen terveydenhuoltojärjestelmä tarjoaa palveluita, kuten sairaala- ja perushoitoa, sekä pääsyn ennaltaehkäiseviin hoitoihin, kuten rokotuksiin. Lääketieteellinen tutkimus ja terveyden edistäminen ovat myös keskeinen osa ihmisten terveyttä tukevaa järjestelmää.

  Lue muiden asiakkaiden arvosteluja – kokemusten, mielipiteiden ja valitusten kautta saat selville, mihin liikuntakeskukseen sinun kannattaa ilmoittautua. Tällä tavalla valintasi ei ole vain helpompi, vaan se lisää myös mahdollisuuksiasi löytää hyvä kuntosali, joka on rahojesi arvoinen.