0 yritykset

Sähköntoimittajat

ReviewsBird

Sähköntoimittajat

Oletko epävarma siitä, mikä sähköntoimittaja sopii sinulle parhaiten? Mitä pitää ottaa huomioon uutta sähkösopimusta solmittaessa ja onko sähköntoimittajien välillä todella eroa? Onko sopimuksen siirtäminen helppoa ja millaisia ​​kokemuksia muilla käyttäjillä on?

Energian saatavuus on äärimmäisen tärkeää humanitaarisissa ympäristöissä, koska pakolaiset tarvitsevat sähköä koteihinsa ja yrityksissä, paikallisten alueidensa toimintaan, kuten pesutiloihin, ja muiden toimintojen turvaamiseen. Elämä ilman modernia energiaa on radikaalisti rajoitettua, ja pakoon lähteneiden ihmisten elämänlaatu on hyvin rajallinen ilman sähköä ja puhtaita ruoanlaitto lähteitä. Ilman energian saantia pakolaiset ja siirtymään joutuneet eivät voi työskennellä tai opiskella öisin, eivätkä he voi liikkua turvallisesti yhteisöissään pimeän jälkeen. Pakolaisista ei voi tulla omavaraisia ​​ilman nykyaikaisten energiaresurssien saatavuutta, eikä edistystä kohti globaaleja ilmastotavoitteita tapahdu ilman kestäviä ratkaisuja energiatarpeisiin (Lahn ja Grafham 2015).

Maailma on kasvavan humanitaarisen haasteen edessä: vuoden 2021 loppuun mennessä yli 80 miljoonaa ihmistä on nyt pakkohäädetty kodeistaan ​​monien ja pitkittyneiden konfliktien vuoksi (UNHCR 2021). Tämä on kasvava kriisi, jossa yli 26 miljoonaa ihmistä on pakotettu yli rajojen pakolaisina ja 48 miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään pois kotiseuduiltaan. COVID-19:n vaikutusten sekä aseellisen konfliktin ja ilmastonmuutoksen aiheuttaman pakkomuuton odotetaan vaikuttavan akuutisti useisiin maihin, joissa asuu siirtymään joutuneita väestöryhmiä. Konfliktit lisäävät edelleen maailmanlaajuisesti siirtymään joutuneiden ihmisten määrää lähitulevaisuudessa usean vuoden ajan. Tässä yhteydessä pakolaisilla ei ole pääsyä puhtaisiin ruoanlaittoratkaisuihin, eivätkä he voi saada sähköä omiin tarpeisiinsa.