7 yritystä

Sähköntoimittajat

...

  Sähköntoimittajat

  Oletko epävarma siitä, mikä sähköntoimittaja sopii sinulle parhaiten? Mitä pitää ottaa huomioon uutta sähkösopimusta solmittaessa ja onko sähköntoimittajien välillä todella eroa? Onko sopimuksen siirtäminen helppoa ja millaisia ​​kokemuksia muilla käyttäjillä on?

  Energian saatavuus on äärimmäisen tärkeää humanitaarisissa ympäristöissä, koska pakolaiset tarvitsevat sähköä koteihinsa ja yrityksissä, paikallisten alueidensa toimintaan, kuten pesutiloihin, ja muiden toimintojen turvaamiseen. Elämä ilman modernia energiaa on radikaalisti rajoitettua, ja pakoon lähteneiden ihmisten elämänlaatu on hyvin rajallinen ilman sähköä ja puhtaita ruoanlaitto lähteitä. Ilman energian saantia pakolaiset ja siirtymään joutuneet eivät voi työskennellä tai opiskella öisin, eivätkä he voi liikkua turvallisesti yhteisöissään pimeän jälkeen. Pakolaisista ei voi tulla omavaraisia ​​ilman nykyaikaisten energiaresurssien saatavuutta, eikä edistystä kohti globaaleja ilmastotavoitteita tapahdu ilman kestäviä ratkaisuja energiatarpeisiin (Lahn ja Grafham 2015).

  Maailma on kasvavan humanitaarisen haasteen edessä: vuoden 2021 loppuun mennessä yli 80 miljoonaa ihmistä on nyt pakkohäädetty kodeistaan ​​monien ja pitkittyneiden konfliktien vuoksi (UNHCR 2021). Tämä on kasvava kriisi, jossa yli 26 miljoonaa ihmistä on pakotettu yli rajojen pakolaisina ja 48 miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään pois kotiseuduiltaan. COVID-19:n vaikutusten sekä aseellisen konfliktin ja ilmastonmuutoksen aiheuttaman pakkomuuton odotetaan vaikuttavan akuutisti useisiin maihin, joissa asuu siirtymään joutuneita väestöryhmiä. Konfliktit lisäävät edelleen maailmanlaajuisesti siirtymään joutuneiden ihmisten määrää lähitulevaisuudessa usean vuoden ajan. Tässä yhteydessä pakolaisilla ei ole pääsyä puhtaisiin ruoanlaittoratkaisuihin, eivätkä he voi saada sähköä omiin tarpeisiinsa.


  Sähköntoimittajat

  Meiltä löydät yleiskatsauksen eri sähköntoimittajista, jotka tarjoavat erilaisia ​​energialähteitä. Sinun tulee myös valita, minkä tyyppinen energia sopii sinulle parhaiten, ja lukemalla muiden käyttäjien arvosteluja löydät helposti oikean palveluntarjoajan.

  Monet ihmiset tekevät edelleen ruokaa takan äärellä polttopuilla ja elävät öisin pimeässä. Kotiseudultaan siirtymään joutuneiden ihmisten johtamat pienyritykset eivät pysty saamaan energiaa, jota ne tarvitsevat toimiakseen, tarjotakseen paikallisille työpaikkoja tai edistääkseen paikallista talouskehitystä. Yhteisön tilat, kuten koulut, sairaalat ja pakolaisten yhteisötilat, ovat ilman toimivaa sähköä. Humanitaariset tilat, toimistot, yhteydet ja rekisteröintihuoneet käyttävät kallista ja saastuttavaa dieselpolttoainetta. Nämä tekijät heikentävät pakolaisten ja siirtymään joutuneiden henkilöiden elämänlaatua, aiheuttavat taloudellisia ja ympäristöpaineita humanitaarisille järjestöille ja vastaanottajayhteisöille ja vaikuttavat maailmanlaajuisiin ilmastopäästöihin (UNITAR 2018).

  Humanitaarinen energia on uusi ja nouseva sektori, jolla on useita määritelmiä ja elementtejä. Yhä useammin tunnustetaan pitkäaikaisten uusiutuvan energian ratkaisujen tarjoamisen sivuhyötyjä sekä tarve tarjota perusenergiateknologioita hätätilanteissa.

  Energian saanti on tärkeää kaikentyyppisille siirtymään joutuneille henkilöille. Maan sisällä siirtymään joutuneille henkilöille tukena on Kansainvälisen siirtolaisjärjestön IOM. Turvapaikanhakijat, siirtolaiset ja he, jotka ovat joutuneet siirtymään luonnonkatastrofeista ja ilmastokriisin vaikutuksista auttaa Global Platform for Action (GPA). 

  Kestävän kehityksen energiaratkaisuille on YK:n johtama globaali aloite, jolla edistetään toimia, jotka mahdollistavat kestävän energian saatavuuden ja käytön syrjäytyvissä yhteisöissä. Yhdessä useiden kansalaisjärjestökumppaneiden ja johtavien puolestapuhujien kanssa GPA pyrkii poistamaan esteitä energian saatavuudesta humanitaarisissa ympäristöissä tarjoamalla yhteistyöohjelman energia-, kehitys- ja humanitaarisille kumppaneille.

  Energiaa tarvitaan monilla tasoilla, ensinnäkin kotitalouksien tasolla, jotta ihmiset voivat saada valaistusta, lämmitystä, jäähdytystä, tehdä ruokaa ja käyttää sähköä kodeissaan. Kotitalouksilla on käytössä erilaisia ratkaisuja kuten aurinkolyhdyt, pienet uunit ja polttopuut. Yritysten on myös tuotettava erilaisia ratkaisuja haastavissa yhteisöissä eri tekniikoiden avulla kuten muun muassa aurinkojärjestelmät, epäviralliset minikaivokset, suuret kaasu- ja sähköliesillä toimivat tekniikat. Monet yhteisöt käyttävät myös sähköntuottamiseen dieselgeneraattoreita ja voivat liittyä joskus myös miniverkkoon ja joskus kansalliseen verkkoon. Usein syrjäiset humanitaariset kohteet, kuten pakolaisleirit, saavat voimansa dieselgeneraattoreista, kun taas pääkaupungeissa tai kaupungeissa sijaitsevat humanitaariset toimistot ovat usein yhteydessä kansalliseen verkkoon (GPA 2021).