Yrityslainan rooli liiketoiminnan kasvattamisessa: Avain laajentumiseen ja innovaatioon

Liiketoiminnan laajentaminen ja omien innovaatioiden edistäminen ovat keskeisiä tekijöitä yrityksen menestyksessä ja kasvussa. Käytännössä yrityksen tehtävä on hakea kasvua aktiivisesti ja siten tuottaa omistajilleen arvoa parhaalla mahdollisella tavalla. Yrityslainat ovatkin elintärkeä rahoitusväline, jonka avulla yritykset voivat saavuttaa nämä tavoitteet. Kasvua on usein haettava nimenomaan lainarahan turvin, sillä usein liiketoimintavoitto on sen verran pieni, ettei sen turvin voida esimerkiksi laajentaa toimintaa eri maihin tai tuotekategorioihin.

Laajentumisen mahdollistaminen

Laajentuminen on monen yrityksen tavoite, mutta siinä voi jarruna toimia edessä näkyvät kustannukset. Yrityslaina voi tällöin tarjota tarvittavan pääoman uusien toimipisteiden avaamiseen, tuotantokapasiteetin lisäämiseen tai jopa kansainvälisen laajentumisen toteuttamiseen. Nykyisin yrityslaina on mahdollista hakea netistä myös vakuudettomana, kunhan lainalle löytyy vähintään yksi takaaja.

Lainarahalla yritys voi kattaa esimerkiksi laajentumisen alkuvaiheen kustannukset, jotka liittyvät usein vuokriin, laitteistoihin ja henkilöstön palkkaamiseen, ilman että sen tarvitsee tyhjentää omia kassavarojaan ja mennä liian suurella riskillä kassavarojen loppumisen suhteen.

Investointi uuteen teknologiaan

Teknologian nopea kehitys on luonut yrityksille mahdollisuuksia tehostaa toimintaansa ja tarjota innovatiivisia tuotteita tai palveluita. Uuden teknologian hankkiminen ja integroiminen entisiin järjestelmiin voi olla kuitenkin kallista. Yrityslainat mahdollistavat nämä investoinnit ja mahdollistavat siten suomalaisille yrityksille kyvyn pysyä kilpailun eturintamassa.

Yrityslaina voi mahdollistaa uusimpien IT-järjestelmien hankinnan, automaation lisäämisen tuotannossa tai tarvittavan tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoittamisen. Yritystoiminnassa ei nykyisin parhaiten menesty aina se, joka paiskoo eniten töitä, vaan sen sijaan usein se, joka keksii tavan tehdä työn mahdollisimman helposti ja nopeasti. Teknologian rooli on tässä aivan keskiössä ja Suomestakin löytyy paljon hyvää insinööriosaamista, mikä on siivittänyt esimerkiksi Wärtsilän, Ponssen, Nokian ja Koneen menestykseen myös ulkomailla.

On hyvä muistaa, että rahoitusta pitäisi aina hakea vain luotettavista ja laillisesti toimivista lähteistä. Monet yrittäjät ovat viime vuosina haksahtaneet myös erilaisiin kryptovaluuttasijoituksiin, joissa on luvattu valtavia voittoja. On siis tärkeä olla aina perillä taustatekijöistä ja luottaa vain rehellisiin palveluntarjoajiin. Esimerkiksi kryptovaluutta itsessään ei ole laitonta, kunhan valitsee siinäkin luotettavat kumppanit.

Tuotteiden kattavampi markkinointi

Markkinoinnin ja brändäyksen merkitys liiketoiminnassa on korvaamaton, eikä merkitys ole ainakaan vähenemässä. Yrityslainat voivat tarjota rahoituksen myös kattaviin markkinointikampanjoihin, jotka voivat olla ratkaisevia uusien markkinoiden valloittamisessa tai uusien asiakassegmenttien tavoittamisessa.

Tämä voi tarkoittaa rahoitusta digitaaliseen markkinointiin, mainoskampanjoihin, messuosallistumisiin ja myynninedistämistoimenpiteisiin. Vaikka digitaalinen markkinointi onkin kasvanut hurjasti ja tarjonnut yrityksille entistä edullisemman tavan tavoittaa asiakkaita, ei esimeriksi uutta maata yleensä voida valloittaa vain parilla Facebook- ja Google-mainoskampanjalla, vaan näkyvyyttä pitää saada enemmän myös muista kanavista.

Erottuminen ja brändääminen ovat avainasemassa varsinkin kuluttajille suunnatuissa palveluissa. Suomessa tässä ei olla oltu perinteisesti parhaimmillaan, mutta netin tehdessä maailmasta entistä pienemmän ja synergisemmän, emme ole tässä enää niin paljon jälkijunassa. Brändäämisosaamista on hyvä hankkia mainostoimistoilta, joiden hintalappu ei ole kuitenkaan usein sieltä pienemmästä päästä. Usein yrityslainaa tarvitaankin siis myös aivan muuhun kuin toimitilojen vuokraamiseen ja paremman tuotantokoneen rakentamiseen.

Käteisvirran hallinta

Käteisvirran hallinta on yksi yrityksen suurimmista haasteista. Yrityslainat voivat auttaa tasoittamaan käteisvirran vaihteluita, erityisesti kasvuvaiheessa, jolloin tulot eivät välttämättä kata kaikkia kuluja. Lainan avulla yritys voi säilyttää toimintansa sujuvuuden ja välttää tilanteita, joissa se joutuu tekemään kompromisseja liiketoimintansa laadun tai kasvun suhteen.

Käteisvirran hallinnan parantaminen yrityslainan avulla mahdollistaa yritysten investoida tulevaisuuteensa ilman, että päivittäinen toiminta kärsii. Tämä on erityisen tärkeää, kun yritykset kohtaavat odottamattomia menoja tai kun ne investoivat pitkän aikavälin projekteihin, jotka tuottavat tuottoa vasta myöhemmin. Kun kassa on kunnossa, ei päättäjien tarvitse käyttää energiaansa siihen, miten kaikista laskuista selvitään, vaan sen sijaan keskittyminen voi olla 100 prosenttisesti kasvussa.

Yrityslainat voivat auttaa yrityksiä myös hyödyntämään markkinoiden mahdollisuuksia nopeasti, tarjoamalla tarvittavan pääoman ilman, että niiden täytyy odottaa kassavirtaa muista lähteistä. Hyvin suunniteltu laina voi auttaa yrityksiä myös välttämään rahoituskriisejä, jotka voivat johtaa tuotannon tai palveluiden keskeytymiseen. Tällaiset keskeytymiset ovat yrityksille aina erityisen nolo paikka ja lähettävät asiakkaille negatiivisen signaalin, jota on hyvin vaikea korjata lyhyellä aikavälillä.

Riskien minimoiminen osa menestyvän yrityksen toimintaa

Vaikka lainan ottaminen sisältää riskejä, se voi myös olla osa tehokasta riskienhallintastrategiaa. Sijoittamalla lainarahaa liiketoiminnan kasvuun ja monipuolistamiseen, yritys voi vähentää riippuvuuttaan yksittäisistä tuotteista, markkinoista tai asiakkaista. Esimerkiksi nojautuminen liian harvaan asiakkaaseen on hyvin yleinen loukku. Tällöin, kun yritys menettää tärkeän asiakkaan, kaikki on yllättäen vaakalaudalla.

Lainan avulla yritys voi myös välttää tarpeen luovuttaa osuutta omistuksestaan sijoittajille, säilyttäen näin suuremman kontrollin liiketoiminnastaan. Sijoittajat voivat olla pelastus monissa tilanteissa, mutta on hyvä muistaa, että he haluavat myös omistusosuuden sekä usein myös päätäntävaltaa. Jos sijoittajilla on sitten jollain aikavälillä hyvin eriävät mielipiteet siitä, mihin suuntaan yritystä tulee viedä, voi toiminta näivettyä ja mennä hankalaksi.

Riskienhallinta lainan avulla voi tukea yrityksen taloudellista joustavuutta ja vähentää riippuvuutta ulkoisista rahoituslähteistä taloudellisesti epävakaina aikoina. Kun yritys hallitsee rahoituslähteensä, se pystyy paremmin ennakoimaan ja hallitsemaan riskejä, jotka liittyvät markkinoiden muutoksiin tai taloudellisiin taantumiin. Laina voi antaa yritykselle mahdollisuuden suunnitella taloudellista tulevaisuuttaan proaktiivisesti, mikä on avainasemassa riskien hallinnassa. Tämä strateginen lähestymistapa lainanottoon voi olla ratkaiseva tekijä yrityksen pitkäaikaisessa menestyksessä ja vakaudessa.

On kuitenkin aina tärkeää, että yritykset lähestyvät lainanottoa harkiten ja arvioivat tarkasti takaisinmaksukykyään. Lainaa ei pidä syöksyä ottamaan hätäillen, vaan eri yhtiöiden tarjouksia on syytä käydä tarkasti läpi ja kiinnittää huomiota varsinkin vuosikorkoon. Lainaehdot on aina syytä lukea tarkasti läpi, sillä lainaa pitää maksaa korkoineen takaisin ja monien vuosien ajan maksusuunnitelman mukaisesti.

Beata