12 yritykset

Varaosat & Korjaukset

ReviewsBird

Varaosat & Korjaukset

Useimpien yritysten on vaikea hallita varaosa varastoa, koska pelätään, että varaosavaraston arvo kasvaa liian suureksi ja sitä kautta menetetään kustannustehokkuutta. Tehokas varaosienhallinta on tärkeää ja oikeiden osien tunnistaminen on avainasemassa.

Varaosien varastonhallinta on edelleen luotettavan tehdastoiminnan perusta ja jos se on kunnossa yritys menestyy. Varaosista vastaavien on tiedettävä prosessi, mitä varaosia tarvitaan, jotta järjestelmästäsi tulee tuottava. Varaosille on kehitettävä suunnitelmallinen lähestymistapa, joka noudattaa parhaita teollisia käytäntöjä. Vinkkejä voi myös saada toisilta käyttäjiltä lukemalla heidän arvostelujaan.

Kuinka tehostaa varaosien hallintaa?

On olemassa muutamia asioita, jotka on otettava huomioon tehokkaan varaosavaraston hallinnan luomiseksi. Seitsemän huomioitavaa asiaa analysoidaan huolellisesti, jotta ne auttavat parantamaan laitoksen suorituskykyä ja tehokkuutta sekä alentamaan kustannuksia. Alla on seitsemän asiaa, jotka on otettava huomioon:

     •   Toimintastrategia
     •   Tilausprosessin standardointi
     •   Tehokas varaosien hallinta
     •   Syvällinen ymmärrys eri osien toimitusajoista
     •   Riskien laskeminen kullekin laitteelle
     •   Varaosat uusiin laitteisiin
     •  Osien turvallisuus

Nämä asiat voivat vähentää kuljetuskustannuksia, parantaa suorituskykyä ja lisätä yleistä tehokkuutta. 

Toimintastrategiassa toimitaan reaktiivisella tai ennakoitavalla lähestymistavalla. Useilla yrityksillä on tapana tehdä toimintasuunnitelma reaktiivisten tapahtumien perusteella. Varaosien hallinnan onnistuminen edellyttää kuitenkin ennakoitavaa ja suunnitelmallista strategiaa. Vaikka reaktiivisesta lähestymistavasta ei voida koskaan täysin luopua, onnistuneen kunnossapidon johtamisen ydin on kyky välttää tulevat ongelmat ennen niiden ilmenemistä. Tehokkaan varastonhallinnan kannalta huomioitavia asioita, joihin sisältyy varaosien toimintastrategia, ovat:

     •   Kerää ja analysoi liiketoimintastrategiaasi parantavan tiedon avulla.
     •   Kerää tietoa koko prosessista. Tämä laajuus sisältää merkittävien ongelmien paikallistamisen ja ratkaisemisen, joita saattaa ilmaantua pidemmällä aikavälillä.
     •   Muista seurata toistuvia virheitä, jotka voivat paljastaa ongelmia, jotka näyttävät olevan vähemmän näkyviä.
     •   Käytä ennakoitavissa olevaa hallintaa auttaaksesi käyttämään resursseja paremmin, alentamaan kustannuksia ja ratkaisemaan aikaan liittyviä ongelmia.

Työtilausprosessin standardointi

Suoraviivaisen työtilausprosessin käyttö voi olla hyödyllistä tehokkaassa varastonhallinnassa. Kun prosessi on tehty, se on tehtävä helposti seurattavaksi ja standardoiduksi kaikille.

Prosessi vaatii kunnolliset ohjeet, jotka kattavat kaikki osien luovutukset - joten varastonhallintajärjestelmä säilyttää tarkkuuden. Vähemmän monimutkaisen työtilausprosessin kehittäminen varmistaa, että kaikki tarvittavat tiedot otetaan huomioon.

Työtilausprosessin standardoinnissa huomioitavia asioita ovat:

     •   Kuinka monimutkainen lähestymistapa on saada osia ilman työtilausta.
     •   Mahdollisuus löytää työntekijöitä, jotka eivät noudata määritettyä työnkulkua, mikä voi johtaa epätarkkuuksiin varastoissa.
     •   Onko sinulla tarpeeksi joustava prosessi, jossa korkeamman prioriteetin työmääräykset voidaan luoda etukäteen.
     •   Käsittele työtilaukset ja ostotilauspyynnöt aikaisemmin osien odotusaikojen lyhentämiseksi.

Ei ole parempaa tapaa standardoida prosessia kuin määritellä parhaat käytännöt ja saada koko prosessi organisaation tueksi.