Miten verkkopalvelut vähentävät hiilijalanjälkeä?

Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan elintapojemme ilmastovaikutusta ja sitä mitataan tavallisesti hiilidioksidiekvivalentteina, joiden lyhenne on CO2e. Keskiverto suomalaisen hiilijalanjälki on luokkaa 10 300 kilogrammaa CO2e per vuosi.

Luonnonvarojen ylikuluttamisen vähentämiseksi tavoitteena onkin, että jokainen kuluttaja pystyisi puolittamaan hiilijalanjälkensä.

Modernit verkkopalvelut voivat auttaa tässä yllättävilläkin tavoilla, joita käsitellään tässä artikkelissa.

Tavoitteena hiilineutraalius

Tänä päivänä yhä useammat yhtiöt ovat sitoutuneet hiilineutraaleihin tavoitteisiin, mukaan lukien erilaisten verkkopalveluiden tarjoajat. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yritys pyrkii toimissaan kompensoimaan hiilidioksidipäästöjään. Yleinen keino tähän on esimerkiksi puiden istuttaminen.

Tämä toimintamalli voi monesti olla ympäristön lisäksi hyödyksi myös itse yhtiölle – ilmastotietoisuus on ymmärrettävistä syistä tänä päivänä muodikasta, joten sitoutuminen hiilineutraaliuteen voi houkutella paljonkin uusia asiakkaita. Asiakkaat puolestaan voivat kokea tekevänsä vastuullisia valintoja käyttäessään tällaisten yhtiöiden palveluita.

Toisaalta tämä mahdollistaa myös niin kutsutun viherpesun, sillä ympäristöystävällisyyteen viittaavia termejä voidaan herkästi käyttää mainonnassa väärin perustein. Euroopan Unionin komission mukaan jopa 40 prosenttia markkinoinnin ympäristöväittämistä on perusteettomia tai epätosia.

Mobiilipelaamisen yleistyminen

Yhä useampi ihminen on korvannut nykypäivänä perinteisen tietokoneen kokonaan älylaitteella, joka kulkee kätevästi mukana ja mahdollistaa erilaisten verkkopalveluiden käytön missä ja milloin tahansa. Kuluttajat eivät välttämättä istu erikseen tietokoneidensa äärelle, vaan hoitavat mobiililaitteella niin laskujen maksamisen kuin viihteenkin.

Esimerkiksi monet uusimmat peliyhtiöt ovat panostaneet sivustojensa mobiilioptimointiin, jolloin digitaalinen pelaaminen on mahdollista vaikka tien päällä. Pelikokemus ei kärsi pienemmälläkään ruudulla, vaan sivusto osaa intuitiivisesti mukautua sen käyttäjän laitevaatimuksiin.

Puhelin tai tabletti kuluttaakin tavallisesti huomattavasti vähemmän energiaa, kuin perinteinen tietokone, koska kyseessä on pienempi laite jonka valmistuksessa ollaan tavoiteltu mahdollisimman korkeaa energiatehokkuutta. Käytännöllisyys on todennäköisesti useampien kuluttajien syy mobiililaitteella pelaamiseen, mutta ympäristöystävällisyys on loistava bonus.

Verkkopalvelut vähentävät matkailun tarvetta

Jopa 29 % keskiverto suomalaisen hiilijalanjäljestä koostuu liikenteestä ja matkailusta. Tähän voi sisältyä säännöllisiä työmatkoja tai pidemmän reitin lentomatkoja, mutta kaiken kaikkiaan fossiilisia polttoaineita hyödyntävä matkailu saastuttaa ilmaa merkittävästi.

Kun useita palveluita on siirretty verkkoon, voidaan turhaa matkustamista helpommin välttää. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi fyysisille pelipaikoille ei tarvitse kulkea nauttiakseen loistavasta pelitunnelmasta, vaan pelisivustot mahdollistavat saman kokemuksen digitaalisen pelaamisen muodossa. Myös urheiluottelut toistetaan suorana lähetyksenä sekä tallenteina useissa suoratoistopalveluissa, joten niitä pystyy seuraamaan joko reaaliaikaisesti tai itselle sopivaan katseluaikaan.

Myös etätyöskentely yleistyy jatkuvasti, jolloin työmatkoihin liittyvät päästöt vähenevät huomattavasti. Yhä useampi yhtiö tarjoaa henkilökunnalleen mahdollisuuden työskennellä kotoa käsin.

Uusiutuvien energialähteiden yleistyminen

Yhä useammat verkkopalveluiden takana toimivat yhtiöt ovat viime vuosina siirtyneet käyttämään toiminnassaan aurinko- ja tuulivoiman kaltaisia uusiutuvia energialähteitä. Sivustot eivät ilmaannu nettiin tyhjiöstä, vaan niiden toiminta pyörii käytännössä fyysisestä sijainnista käsin.

Vaikka etätyöskentely onkin yleistynyt, on monilla verkkopalveluiden tarjoajalla yhä tarve myös välttämättömille fyysisille toimitiloille. Toimitilat tarvitsevat muun muassa ilmanvaihdon, valaistuksen ja lämmityksen vuoksi energiaa mahdollistaakseen mukavat työolosuhteet.

Myös esimerkiksi sivuston palvelinten ylläpitoon käytetään tietokoneita ja muita laitteita, jotka kuluttavat paljon energiaa. Tämän vuoksi yhtiö tekee ympäristöystävällisen valinnan valitessaan vihreän sähkön, joka ei tänä päivänä välttämättä edes ole perinteisempiä ratkaisuja kalliimpaa.

Vihreät yhteistyökumppanit ja aloitteet

Jotkut verkkopalveluiden tarjoajat panostavat ympäristöasioihin erityisen paljon ja sitoutuvat tekemään yhteistyötä erilaisten ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvien organisaatioiden kanssa. Tällöin he näyttävät positiivista esimerkkiä myös muille yhtiöille ja lisäävät näkyvyyttä hyvin tärkeälle asialle.

Myöskään erilaisiin niin kutsuttuihin vihreisiin aloitteisiin osallistuminen ei ole ennennäkemättömiä. Monesti ne sidotaan erilaisiin kanta-asiakasohjelmiin tai muihin kampanjoihin.

Esimerkiksi verkkopohjaisilla pelipaikoilla tämä voi käytännössä tarkoittaa sitä, että palvelu kannustaa käyttäjiään pelaamaan tietyn verran ja lupaavat sen perusteella lahjoittaa rahaa hyväntekeväisyyteen.

Myös tällainen toiminta on omiaan lisäämään kestävään kehitykseen liittyvää tietoisuutta ja on toisaalta samalla eduksi myös palveluntarjoajalle, joka voi tällä keinolla houkutella lisää aktiivisia käyttäjiä sivustolleen.

Edelläkävijät näyttävät esimerkkiä

Kuten sanottu, yksi merkittävä hyöty kestävään kehittämiseen panostamisessa on se, että muut yhtiöt seuraavat helposti edelläkävijöiden perässä.

Pienetkin teot ja julkiset tuen osoitukset tärkeille ilmastoasioille voivat siis pitkällä tähtäimellä olla hyvinkin merkittäviä.

Koska kyseessä on koko planeettaa koskeva uhka, on jokaisella kuluttajalla vastuu tehdä hiilijalanjälkeään pienentäviä valintoja.

Suurilla ja kansainvälisillä toimijoilla on kuitenkin suurempia ja konkreettisempia keinoja vaikuttaa ja kuluttajat voivat tehdä järkeviä valintoja jo valitsemansa palvelunsa tarkoin käyttäessään esimerkiksi:

  • Verkossa toimivia pelisivustoja
  • Suoratoistopalveluita
  • Verkkokauppa-alustoja
  • Lentoyhtiöitä ja muita matkapalveluntarjoajia

Valitsemalla yhtiöitä, jotka avoimesti kertovat toimenpiteistään kestävän kehityksen puolesta, voi tavallinen kuluttajakin toimia ilmaston puolesta.

Yhteenveto

On sekä kuluttajien että erityisesti suurten toimijoiden vastuulla toimia ilmaston puolesta. Tämän päivän modernit verkkopohjaiset ratkaisut auttavat hillitsemään ylikulutusta monin keinoin, ja monesti onkin sekä palveluntarjoajan että sen käyttäjien edun mukaista, että yhtiö on tavalla tai toisella sitoutunut ilmastotietoisiin toimiin.

Käytännön tavoilla, kuten aloitteisiin osallistumisella, vihreää sähköä hyödyntämällä sekä hiilidioksidipäästöjä kompensoimalla yhtiöt voivat samalla tuoda näkyvyyttä planeetan kannalta elintärkeälle asialle ja toisaalta myös houkutella asiakkaikseen sellaisia käyttäjiä, joille vihreät arvot ovat tärkeitä.

Beata